NL EN

STAGE


Zoek je een stageplaats of een opdracht voor een onderzoek?
Ben je van de opleiding Social Work, Leisure, Bestuurskunde, HRM, European Studies, Bedrijfskunde MER, Communicatie, IBMS Small Business of een vergelijkbare studie?

Wil je betrokken zijn bij de oprichting van een Europees Center voor innovatie, onderzoek en praktijk?

Wil je meedoen aan alle aspecten van dit netwerkpunt, van ontwikkeling tot communicatie, van marketing tot evenementen organisatie, van beleidsvorming tot kennisdeling?

Wil je een rol spelen in het vergroten van de deskundigheid van Nederlandse en Europese mentorprogramma's, en van het MentorProgramma Friesland?


ZOEK ONS DAN OP!

Met ingang van maart 2016 startten MentorProgramma Friesland en partnerinstellingen Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool een Europees centrum voor mentoring. Dit centrum is een coördinatiepunt voor een opkomende community van onderzoekers en mentorprogramma's, met als doel de effectiviteit van mentorprogramma’s te vergroten en daardoor sterkere mentor-mentee relaties tot stand te brengen. Het Center verbindt organisaties en mensen in Europa, in nauwe samenwerking met het gelijknamige Center for Evidence-Based Mentoring in Boston, VS.

Het Center organiseert diverse activiteiten in samenwerking met MentorProgramma Friesland en andere partners in Friesland en Europa.

* Short-courses, workshops, webinars, werkbezoeken en conferenties;

* Contacten met diverse Brusselse en Nederlandse instellingen om de bekendheid en meerwaarde van mentoring onder de aandacht te brengen;

* Partnerschappen en uitwisseling in Europa en met de VS in relatie tot innovatie.

* Communicatie opdrachten – websites materiaal, story telling, social media, digitaal platform; verzameling van materiaal en data voor een database, het onderhouden van het (inter)nationale netwerk; 

Mail ons voor een afspraak en meer informatie.


Onderzoeksthema's

MentorProgramma Friesland en het European Center for Evidence-Based Mentoring nodigen je uit om deel te nemen aan de volgende onderzoeken:

* Europees beleid en mentoring. Wat zijn de aanknopingspunten tussen beleidsagenda's van de EU en mentoring? zoals de Skills Agenda van juni 2016.

* Organisatievorm van een community van Europese mentorprogramma's: mogelijkheden en advies

* Effectiviteit van mentorrelaties van kinderen in de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs in Friesland. Effectmeting.

* Ondernemerschap en mentoring. Wat is het effect van een mentorrelatie op ondernemend handelen van studenten?

* Fondsenwerving. Wat zijn de mogelijkheden van Europese mentorprogramma's op het gebied van fondsenwerving?

* Hoe ziet het Europese en Nederlandse mentoring werkveld er uit? Het ontwikkelen van een online tool voor de herkenbaarheid.

Deze opdrachten kunnen plaats vinden in het kader van afstuderen (bachelor scriptie) of kleinere opdrachten tijdens minoren. De onderzoeken bieden de mogelijkheid een praktijkgericht onderzoek te doen in een maatschappelijk context: mentoring. De opdrachten worden in overleg ingevuld. We houden hierbij rekening met beschikbare ervaring, belangstelling en tijd!

Belangstelling? Neem contact met ons op!

nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall