NL EN

Over ons


Het echte leven is oneindig veel ingewikkelder dan het beste studieboek vertellen kan. Daarom hebben de MBO en HBO instellingen in Friesland een gewaagde, maar belangrijke stap gezet. Zij riepen de hulp in van maatschappelijk geslaagde medeburgers: mannen en vrouwen die persoonlijk hadden ondervonden hoe je je weg moet vinden in het sociale leven, in je studie en in je beroep. Mensen die weten wat je moet weten, hoe je je moet gedragen en zelfs (indien nodig) hoe je je moet kleden. Kortom, mensen die gezien kunnen worden als rolmodel.

sinds 1997
Zo ontstond al in 1997 het MentorProgramma Friesland. Al snel konden alle studenten van de deelnemende instituten aangeven dat zij zich graag bij levensvragen en andere belangrijke zaken wilden laten ondersteunen door een mentor, rijk aan werkervaring.

Mentoren zijn, net als studenten, afkomstig uit alle geledingen van de maatschappij. Sommigen hebben al een glansrijke carrire achter de rug en sommigen beginnen pas. Wat ze bindt is de levenservaringsdeskundigheid die ze hebben en de lust dat met anderen te delen.
Er is geen profielschets van een mentee, net als dat er geen kenmerken zijn van jongeren die zich aanmelden. Wat hen bindt is de openheid iets te willen leren om hun doelen te kunnen realiseren (leerdoel). Ze hebben behoefte aan een steuntje in de rug, een positieve rolmodellen en een luisterend oor.vijf logos
Het MentorProgramma Friesland richt zich in eerste instantie op de studenten van de moederinstellingen de ROCs Friesland College, ROC Friese Poort en Nordwin College, en de HBO instellingen Stenden en NHL. Doel is het extra ondersteunen van deze jongeren bij het realiseren van opleidings- en loopbaanambities door hen te koppelen aan een mentor. Daarbij staat de verbinding tussen de mentor en de mentee centraal. Deze verbinding heeft betekenis voor zowel de mentor als de mentee. Uit onderzoek blijkt dat zowel de mentee als de mentor profijt hebben van de relatie. De impact overstijgt daarmee het persoonlijke niveau; ook de scholen en deelnemende bedrijven en instellingen hebben baat bij het programma. Het MentorProgramma Friesland creert netwerken en verbindingen in de Friese regio; tussen personen en organisaties en heeft impact op verschillende niveaus. Daarmee draagt ze bij aan de vitaliteit van de regio.

wielen niveaus
nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall